Předpis 310/2017 Sb.

Citace310/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka106 (19. 9. 2017)
Účinnostod 1. 6. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
1029 Novela z. o nemocenském pojištění
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách 
Derogace pasivní
92/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1


ISP (příhlásit)