Předpis 305/2006 Sb.

Citace305/2006 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
Částka95 (15. 6. 2006)
Účinnostod 15. 6. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
194/2001novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)