Předpis 301/2008 Sb.

Citace301/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Částka98 (19. 8. 2008)
Účinnostod 1. 7. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
446 Vl.n.z. o elektronických úkonech - související
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1


ISP (příhlásit)