Předpis 30/1968 Sb.

Citace30/1968 Sb.
NázevZákon o státním zkušebnictví
Částka10 (9. 3. 1968)
Účinnostod 1. 4. 1968, zrušeno dnem 1. 9. 1997
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
144 Vládní návrh zákona o státním zkušebnictví

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1955rušíZákonné opatření o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu 
52/1962rušíVyhláška ministra všeobecného strojírenství o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu 
83/1963rušíVyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek 
162/1964rušíVyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami 
102/1965rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků 
Derogace pasivní
54/1987novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví1
84/1987úplné zněníÚplné znění zákona o státním zkušebnictví ze dne 27. února 1968 č. 30 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 23. června 1987 č. 54 Sb.2
194/1988novelizujeZákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy2
479/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.3
539/1992novelizujeZákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)4
22/1997rušíZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů5


ISP (příhlásit)