Předpis 30/1945 Sb.

Citace30/1945 Sb.
NázevVyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
Částka15 (8. 8. 1945)
Účinnostod 8. 8. 1945

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
194/1944rušíNařízení č. 194/1944 Sb. ministra spravedlnosti o zjednodušení justiční organisace (První nařízení k provedení totálního nasazení v oboru justiční organisace Protektorátu Čechy a Morava) 
Derogace pasivní
12/1946novelizujeZákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku. 
270/1948novelizujeZákon o přísaze soudců 
Vztahováno k
55/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky za dne 8.března 1995 ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 


ISP (příhlásit)