Předpis 3/1991 Sb.

Citace3/1991 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
Částka1 (31. 1. 1991)
Účinnostod 1. 2. 1991
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
261 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/1959rušíZákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí 
65/1965novelizujeZákoník práce 
8/1967rušíVyhláška ministerstva financí o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění 
97/1967rušíVyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění 
63/1968novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 
172/1973novelizujeVyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí 
42/1975rušíVyhláška Ústřední rady odborů o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi 
25/1983rušíVyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi 
82/1989rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o kolektivních smlouvách 
195/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání 
120/1990novelizujeZákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli 
362/1990rušíZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním 
Derogace pasivní
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce1


ISP (příhlásit)