Předpis 289/2010 Sb.

Citace289/2010 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.
Částka108 (22. 10. 2010)
Účinnostod 1. 11. 2010
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
133/2005novelizujeNařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)