Předpis 283/1948 Sb.

Citace283/1948 Sb.
NázevZákon o všeobecné dani
Částka102 (24. 12. 1948)
Účinnostod 1. 1. 1949, zrušeno dnem 1. 1. 1953
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
156 Vládní návrh zákona o všeobecné dani.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
242/1921rušíZákon o dopravních daních 
1/1924rušíZákon o dani z uhlí 
287/1924novelizujeZákon, kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích 
54/1925rušíZákon, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty) 
98/1926rušíZákon o dani z cukru 
116/1926rušíZákon, kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb.z. a n. z r. 1924, o dani z uhlí 
233/1926rušíZákon o dávce ze šumivého vína 
168/1930rušíZákon o dani z piva 
77/1931rušíZákon o spotřební dani z minerálních olejů 
1/1932rušíZákon, jímž se mění daň ze zapalovadel 
123/1932rušíZákon o spotřební dani z droždí 
38/1933rušíZákon o dani z elektrických zdrojů záření 
78/1935rušíZákon, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů 
41/1936rušíZákon o spotřební dani z kyseliny octové 
180/1936rušíZákon o dani z umělých jedlých tuků 
199/1936rušíZákon, kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb.z. a n., o dani z masa 
30/1946novelizujeZákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 
31/1946novelizujeZákon o dani z obratu 
32/1946novelizujeZákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů 
50/1946rušíVyhláška, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet 
51/1946rušíVyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih 
55/1946rušíVyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtu paušálem 
58/1946rušíVyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu 
98/1946rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č.30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 
162/1946rušíZákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č.30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů 
233/1946rušíVládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu 
200/1947rušíZákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) 
212/1947rušíVládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) 
140/1948rušíVládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů 
Derogace pasivní
263/1949novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o všeobecné dani1
264/1949úplné zněníVyhláška o úplném znění zákona o všeobecné dani 
73/1952rušíZákon o dani z obratu2


ISP (příhlásit)