Předpis 280/1995 Sb.

Citace280/1995 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 25.října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích
Částka72 (1. 12. 1995)
Účinnostod 1. 12. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
565/1990vztah kZákon České národní rady o místních poplatcích 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)