Předpis 279/2005 Sb.

Citace279/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
Částka102 (14. 7. 2005)
Účinnostod 29. 7. 2005, zrušeno dnem 1. 1. 2012
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
219/2004novelizujeVyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 
Derogace pasivní
350/2011rušíZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
Vztahuje se k
356/2003na základěZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)