Předpis 265/2010 Sb.

Citace265/2010 Sb.
NázevVyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích
Částka98 (16. 9. 2010)
Účinnostod 1. 10. 2010, zrušeno dnem 1. 1. 2012
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
350/2011rušíZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
Vztahuje se k
356/2003na základěZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)