Předpis 258/2001 Sb.

Citace258/2001 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
Částka99 (31. 7. 2001)
Účinnostod 31. 7. 2001, zrušeno dnem 1. 5. 2004
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
25/1999novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek 
Derogace pasivní
356/2003rušíZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)