Předpis 250/2007 Sb.

Citace250/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.
Částka82 (3. 10. 2007)
Účinnostod 1. 12. 2007, zrušeno dnem 1. 4. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
342/1997novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají 
Derogace pasivní
104/2012rušíVyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) 
Vztahuje se k
582/1991na základěZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 


ISP (příhlásit)