Předpis 25/1999 Sb.

Citace25/1999 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
Částka11 (19. 2. 1999)
Účinnostod 19. 2. 1999, zrušeno dnem 1. 5. 2004
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
258/2001novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek 
356/2003rušíZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)