Předpis 246/2010 Sb.

Citace246/2010 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla 
Částka89 (30. 8. 2010)
Účinnostod 1. 6. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
464/2005novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla 
Derogace pasivní
120/2016rušíNařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)