Předpis 246/2009 Sb.

Citace246/2009 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Částka74 (5. 8. 2009)
Účinnostod 5. 8. 2009
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
453/2004novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
Derogace pasivní
268/2014rušíZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)