Předpis 241/1992 Sb.

Citace241/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie
Částka49 (29. 5. 1992)
Účinnostod 1. 7. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2013
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
664 Vl. n. zákona o Státním fondu ČR pro rozvoj kinematografie
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů1
482/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu6
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony5
465/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
239/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony8
496/2012rušíZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)9


ISP (příhlásit)