Předpis 240/2000 Sb.

Citace240/2000 Sb.
NázevZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Částka73 (9. 8. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
447 Vládní návrh zákona o krizovém řízení
Navržené změny25 tisků, z toho 4 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
Derogace pasivní
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů1
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)2
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi3
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců5
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů4
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
153/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
430/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů8
118/2011úplné zněníÚplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě9
333/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva11
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu12
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)13
323/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů14
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích15
205/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony16
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv17
Vztahováno k
431/2010na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 
432/2010na základěNařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
171/2013na základěRozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy 
315/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
130/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
131/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
132/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
140/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
141/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
142/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
143/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
144/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
145/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
150/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
151/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
152/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
153/2020na základěUsnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření 
154/2020na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. 
158/2020na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
173/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
174/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
179/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
193/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
194/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
195/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
196/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
197/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
198/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
203/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
204/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
220/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
221/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
222/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
223/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
224/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
225/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 
226/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
235/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
391/2020na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 
392/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
398/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
399/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
400/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
401/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
402/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
407/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
408/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
409/2020na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
410/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
411/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 
412/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
413/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 
414/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
417/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
418/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
419/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
420/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
421/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
424/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
425/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
426/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


ISP (příhlásit)