Předpis 233/1993 Sb.

Citace233/1993 Sb.
NázevVyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988
Částka56 (3. 9. 1993)
Účinnostod 3. 9. 1993, zrušeno dnem 1. 9. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
101/1988novelizujeVyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o certifikaci výrobků 
Derogace pasivní
22/1997rušíZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)