Předpis 232/1993 Sb.

Citace232/1993 Sb.
NázevVyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
Částka56 (3. 9. 1993)
Účinnostod 3. 9. 1993, zrušeno dnem 1. 9. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
585/1992novelizujeVyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
22/1997rušíZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)