Předpis 223/2012 Sb.

Citace223/2012 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů
Částka79 (26. 6. 2012)
Účinnostod 1. 7. 2012
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
453/2004novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
Derogace pasivní
268/2014rušíZákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)