Předpis 215/2016 Sb.

Citace215/2016 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Částka83 (13. 7. 2016)
Účinnostod 1. 9. 2016
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
163/2002novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)