Předpis 208/2011 Sb.

Citace208/2011 Sb.
NázevNařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
Částka73 (19. 7. 2011)
Účinnostod 20. 7. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
42/2003rušíNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení 
251/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
541/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)