Předpis 202/1996 Sb.

Citace202/1996 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 11.června 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 24/94 ze dne 21.září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území msta Pardubic
Částka60 (1. 8. 1996)
Účinnostod 1. 8. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
140/1961vztah kTrestní zákon 
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
279/1995vztah kZákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)