Předpis 20/1993 Sb.

Citace20/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Částka7 (31. 12. 1992)
Účinnostod 3. 6. 2021
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
237 Vládní návrh zákona ČNR o zabezpečení výkonu státní správ...
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
463/2013novelizujeNařízení vlády o seznamech návykových látek 
Derogace pasivní
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů1
119/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.2
137/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)4
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě5
Vztahuje se k
168/1998na základěZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)