Předpis 20/1975 Sb.

Citace20/1975 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
Částka7 (27. 3. 1975)
Účinnostod 1. 7. 1975
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
78 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá da...
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1953rušíVládní nařízení o občanské pracovní pomoci 
18/1958novelizujeZákon o požární ochraně 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
101/1964novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
102/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
65/1965novelizujeZákoník práce 
66/1965rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce 
23/1970rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory 
60/1970rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb. 
Derogace pasivní
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce1


ISP (příhlásit)