Předpis 2/1992 Sb.

Citace2/1992 Sb.
NázevVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
Částka1 (16. 1. 1992)
Účinnostod 16. 1. 1992, zrušeno dnem 29. 5. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
347/1991novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
Derogace pasivní
231/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 
Vztahováno k
236/2001vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii 


ISP (příhlásit)