Předpis 198/2006 Sb.

Citace198/2006 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
Částka67 (16. 5. 2006)
Účinnostod 16. 5. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
9/2002novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)