Předpis 196/2017 Sb.

Citace196/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
Částka71 (10. 7. 2017)
Účinnostod 25. 7. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
1047 Vl.n.z o změně zák. v oblasti průmyslového vlastnictví

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
529/1991novelizujeZákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
478/1992novelizujeZákon o užitných vzorech 
207/2000novelizujeZákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
452/2001novelizujeZákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 
441/2003novelizujeZákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) 


ISP (příhlásit)