Předpis 191/2017 Sb.

Citace191/2017 Sb.
NázevVyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Částka69 (30. 6. 2017)
Účinnostod 1. 7. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
311/2007novelizujeVyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona 
Derogace pasivní
131/2019novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
182/2006na základěZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 


ISP (příhlásit)