Předpis 190/2008 Sb.

Citace190/2008 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
Částka60 (30. 5. 2008)
Účinnostod 1. 6. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1997novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu 
Vztahuje se k
61/1997na základěZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 


ISP (příhlásit)