Předpis 181/2005 Sb.

Citace181/2005 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 8. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Částka67 (10. 5. 2005)
Účinnostod 10. 5. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
Vztahuje se k
120/1976vztah kVyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
26/2000vztah kZákon o veřejných dražbách 


ISP (příhlásit)