Předpis 17/1947 Sb.

Citace17/1947 Sb.
NázevZákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
Částka10 (22. 2. 1947)
Účinnostod 22. 2. 1947, zrušeno dnem 1. 7. 1964
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
319 Vládní návrh zákona . o uznání nároků získaných u cizozem...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
29/1950novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění1
101/1964rušíZákon o sociálním zabezpečení2


ISP (příhlásit)