Předpis 164/1946 Sb.

Citace164/1946 Sb.
NázevZákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
Částka68 (9. 8. 1946)
Účinnostod 1. 1. 1946, zrušeno dnem 1. 1. 1957
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
13 Vládní návrh.. Zákon ze dne........1946 péči o vojenské a...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
199/1919rušíZákon o organisaci péče o válečné poškozence 
561/1919rušíNařízení vlády republiky Československé o organisaci péče o válečné poškozence 
Derogace pasivní
205/1949novelizujeVládní nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 
242/1949novelizujeZákon,jímž se upravují některé sociální dávky1
103/1951novelizujeZákon o jednotné preventivní a léčebné péči2
51/1952novelizujeVládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce 
55/1956rušíZákon o sociálním zabezpečení3


ISP (příhlásit)