Předpis 162/1999 Sb.

Citace162/1999 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 8. června 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/1996 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku
Částka55 (28. 7. 1999)
Účinnostod 28. 7. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
37/1989vztah kZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)