Předpis 161/1960 Sb.

Citace161/1960 Sb.
NázevVyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
Částka69 (17. 11. 1960)
Účinnostod 1. 1. 1961, zrušeno dnem 1. 1. 1991

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
36/1972novelizujeVyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o místním poplatku ze psů 
15/1985novelizujeVyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú.l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů 
216/1988novelizujeVyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku 
565/1990rušíZákon České národní rady o místních poplatcích 


ISP (příhlásit)