Předpis 145/2008 Sb.

Citace145/2008 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování dointegrovaného registru znečišťování životního prostředí
Částka46 (29. 4. 2008)
Účinnostod 29. 4. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
450/2011novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 
326/2020novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. 
Vztahuje se k
25/2008na základěZákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)