Předpis 141/2000 Sb.

Citace141/2000 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
Částka42 (19. 5. 2000)
Účinnostod 19. 5. 2000, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1979novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství 
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
635/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích 


ISP (příhlásit)