Předpis 139/2009 Sb.

Citace139/2009 Sb.
NázevVyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
Částka42 (25. 5. 2009)
Účinnostod 1. 6. 2009, zrušeno dnem 1. 1. 2012
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
350/2011rušíZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
Vztahuje se k
356/2003na základěZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)