Předpis 135/1982 Sb.

Citace135/1982 Sb.
NázevZákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
Částka27 (22. 11. 1982)
Účinnostod 1. 1. 1983, zrušeno dnem 1. 7. 2000
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1981 - 1986
42 Vládní návrh zákona o hlášení a evidenci pobytu občanů

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
52/1949rušíZákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům 
76/1957rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům 
75/1961rušíVyhláška ministerstva vnitra, jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky 
Derogace pasivní
133/2000rušíZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)1
Vztahováno k
164/1994vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.července 1994ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících 
221/1997vztah kNález Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě 


ISP (příhlásit)