Předpis 125/1996 Sb.

Citace125/1996 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna
Částka38 (17. 5. 1996)
Účinnostod 17. 5. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
140/1961vztah kTrestní zákon 
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
279/1995vztah kZákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)