Předpis 115/1953 Sb.

Citace115/1953 Sb.
NázevZákon o právu autorském (autorský zákon)
Částka63 (31. 12. 1953)
Účinnostod 1. 1. 1954, zrušeno dnem 1. 7. 1965
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
729 Vládní návrh zákona o právu autorském (autorský zákon).

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
106/1923rušíZákon o nakladatelské smlouvě 
218/1926rušíZákon o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském) 
Derogace pasivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád1
40/1964novelizujeObčanský zákoník2
35/1965rušíZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)3


ISP (příhlásit)