Předpis 107/1961 Sb.

Citace107/1961 Sb.
NázevVládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních univerzitách marxismu-leninismu
Částka51 (5. 10. 1961)
Účinnostod 5. 10. 1961, zrušeno dnem 1. 1. 1967

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
102/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
94/1966rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání 


ISP (příhlásit)