Předpis 105/1951 Sb.

Citace105/1951 Sb.
NázevZákon o správních poplatcích
Částka50 (27. 12. 1951)
Účinnostod 1. 5. 1952, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
593 Vládní návrh zákona o správních poplatcích.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
235/1922novelizujeZákon o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu 
172/1925novelizujeZákon o letectví 
225/1925rušíZákon o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky 
114/1927novelizujeZákon celní zákon 
177/1927novelizujeZákon o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) 
2/1928rušíZákon o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon) 
207/1931novelizujeZákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů 
206/1932rušíZákon o báňských dávkách z kutišť a z měr 
30/1938rušíZákon o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým 
113/1945novelizujeDekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu 
32/1946novelizujeZákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů 
92/1946novelizujeZákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon) 
186/1947rušíZákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky 
225/1947novelizujeZákon o myslivosti 
82/1948novelizujeZákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřičský zákon) 
268/1949novelizujeZákon o matrikách 
Derogace pasivní
138/1960novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích1
368/1992rušíZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky1


ISP (příhlásit)