Předpis 103/1974 Sb.

Citace103/1974 Sb.
NázevZákon o zemědělské dani
Částka19 (6. 11. 1974)
Účinnostod 1. 1. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 1989
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
72 Vládní návrh o zemědělské dani

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
73/1952novelizujeZákon o dani z obratu 
145/1961novelizujeZákon o dani z příjmů obyvatelstva 
112/1966rušíZákon o zemědělské dani 
114/1966rušíVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
8/1968novelizujeZákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních 
96/1968novelizujeVyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
45/1969rušíVyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy 
46/1969rušíVyhláška o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy 
113/1971novelizujeZákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 
114/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení 
Derogace pasivní
154/1976novelizujeZákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení1
62/1977novelizujeZákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací2
74/1977úplné zněníPředsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje úplné znění zákona o zemědělské dani č.103/1974 Sb.,jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č.154/1976 Sb. a zákonem č.62/1977 Sb.2
113/1979novelizujeZákon,kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani3
172/1988rušíZákon o zemědělské dani4


ISP (příhlásit)