Předpis 101/2003 Sb.

Citace101/2003 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 11. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Částka41 (4. 4. 2003)
Účinnostod 4. 4. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
Vztahuje se k
99/1963vztah kObčanský soudní řád 
328/1991vztah kZákon o konkursu a vyrovnání 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)