Předpis 1/2010 Sb.

Citace1/2010 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.
Částka1 (8. 1. 2010)
Účinnostod 1. 6. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
19/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky 
Derogace pasivní
86/2011rušíNařízení vlády o technických požadavcích na hračky 
Vztahuje se k
22/1997na základěZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)