Předpis 588/2020 Sb.

Citace588/2020 Sb.
NázevZákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Částka240 (31. 12. 2020)
Účinnostod 1. 7. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
898 Vl. n. z. o náhradním výživném

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 240 pod číslem 588/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních 


ISP (příhlásit)