Předpis 302/2017 Sb.

Citace302/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Částka104 (19. 9. 2017)
Účinnostod 1. 11. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
881 Novela z. - veterinární zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 302/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
97/1993novelizujeZákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 


ISP (příhlásit)