Předpis 104/2017 Sb.

Citace104/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
Částka39 (5. 4. 2017)
Účinnostod 1. 7. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
852 Novela z. o informačních systémech veř. správy

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 104/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 
319/2006novelizujeZákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
395/2009novelizujeZákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
181/2014novelizujeZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 


ISP (příhlásit)